­

Het leven als theatersport

We vergelijken het leven wel eens met een toneelspel, waarin iedereen de hem toebedeelde, tijdelijke rol speelt. Ook zeggen we dat er een ‘grotere’ realiteit bestaat, achter de coulissen, waar het spel waargenomen en wellicht beter begrepen kan worden. En daarmee makkelijker geleefd.

Laatst ontmoette ik een fijn iemand die een tijd aan theatersport had gedaan en ineens zag ik nog een andere vergelijking. In verreweg de meeste toneelstukken vervullen alle spelers een vaste rol, met vastgelegde dialogen, scènes en bedrijven. Vaak strak geregisseerd en als een speler het even niet meer weet tijdens een uitvoering zit er een souffleur om […]

By |februari 10th, 2017|binnenstebuiten, Geluksinzichten, Ontspannen|0 Comments

Hoe je makkelijker en creatiever problemen oplost

Hoewel het in zelf-help land populair is om over “uitdagingen” te praten, geloof ik dat we allemaal tegen problemen aanlopen. Soms zijn ze klein; soms zijn ze groot, maar het zijn altijd problemen die we willen oplossen.

In veel gevallen doen we ons uiterste best om een oplossing te bedenken: we analyseren, maken lijstjes of gebruiken software om een “problem solving tree” te creëren. Alles om erachter te komen waar de bottleneck zit. Zodat we die uit de weg kunnen ruimen en het probleem niet langer bestaat.

Dat werkt. Soms. […]

By |oktober 28th, 2016|De 3 Principes, Linda Spaanbroek|0 Comments

Fata Morgana

Mijn tante merkte van de week op dat ik het leven wel heel erg luchthartig opneem. Dat ik het oké vind om soms niet lekker in mijn vel te zitten, dat ik problemen wegwuif en heel makkelijk zeg dat iets vanzelf weer overgaat. En ze heeft gelijk, maar dat is lang anders geweest.

Mijn ouders hebben mij het grootste deel van mijn leven zwaar op de hand gevonden. Ik zag veel beren op de weg en kon goed onderbouwen waarom die beren de aandacht kregen die ze verdienden. Zonder die aandacht zouden de beren op de weg namelijk voor de grootste problemen zorgen. En problemen, die kon je beter voorkomen om te zorgen dat het leven een beetje leuk bleef.

Wat ik toen niet zag en nu wel, is dat ik die beren zelf verzon. Het waren Fata Morgana’s. Ze zagen er heel echt uit, maar bestonden in werkelijkheid niet.

Mijn zorgen leken gegrond en gerechtvaardigd omdat ik dacht dat mijn omstandigheden van belang waren voor mijn levensgeluk. Ik ging ervan uit dat ik meer of minder gelukkig zou zijn met een bepaalde man, een bepaalde baan, een bepaald soort kleding of een bepaald soort huis. […]

By |september 16th, 2016|De 3 Principes, Geluksinzichten, Linda Spaanbroek|0 Comments

In de houdgreep?

‘Die ziekte houdt me in zijn greep,’ zegt ze. We hebben het over een psychische aandoening waar ze al jaren onder lijdt. Met tussenpozen waarin ze zich best goed voelt, redelijk functioneert en leuke dingen onderneemt. Tot het ‘monster’ weer toeslaat en ze dagen op bed ligt en de deur niet uit durft. Grote angst is er dan. Ze heeft verschillende psychologen en psychiaters bezocht en een diagnose gekregen. Pillen ook, die ze haar leven lang zal moeten slikken, zo is haar op het hart gedrukt. Ondanks de vervelende bijwerkingen. Want ze heeft nu eenmaal die ziekte.

“Waar is die ziekte […]

Moetenwillen

Jaren geleden woonde ik een lezing bij van een filosofe die sprak over ‘moeten’ en ‘willen’. Zij gaf aan dat we ons met het woord ‘moeten’ vaak onnodig druk opleggen. Door alleen in je taalgebruik te praten over ‘willen’, zou je veel druk van jezelf afhalen.

Het bleek in praktijk best een handig hulpmiddel te zijn: “Ik moet die kleine nog even de borst geven” werd “Ik wil die kleine nog even de borst geven”. “Ik moet voor het eten boodschappen doen” werd “Ik wil voor het eten boodschappen doen”. […]

De stem in je hoofd kan stiller

Is het je wel eens opgevallen, hoe druk het eigenlijk in je hoofd is? Een groot deel van de dag is er een stem aanwezig die continue tegen je kakelt. Die commentaar levert op wat er nu toch weer om je heen gebeurt, die alles beoordeelt of het gaat zoals het moet gaan en die zich alvast hoorbaar zorgen maakt over wat er straks, morgen of over een maand zal gebeuren.

Het stemmetje in je hoofd heeft de neiging niks zomaar voorbij te laten gaan. Alles moet ondertiteld worden. Het viel me op toen ik Portugal aan het wandelen was dat […]

By |februari 19th, 2016|Ontspannen, Three Principles|0 Comments

Van speelbal naar speelveld

Hij zegt zijn afspraak af. “Er was een situatie die veel stress opleverde, maar die is opgelost, dus ik voel me weer prima eigenlijk,” meldt hij. Dat is natuurlijk heel prettig voor hem. Wat ik tegelijkertijd erg grappig vind, is dat zijn verklaring nu juist laat zien dat hij onder het misverstand lijdt dat wij als Slagersdochters graag ophelderen.

Ik heb het over het misverstand dat je stress in de situatie zit. Zolang je dát namelijk gelooft, blijf je een speelbal van je omstandigheden. Is het rustig om je heen, dan ervaar je rust. Zijn er echter ‘problemen’ in je leven, […]

By |september 11th, 2015|Angela Mastwijk, Gedachten, Ongedefinieerd, Ontspannen|0 Comments

Wens en werkelijkheid

We verzinnen allemaal een model van de werkelijkheid zoals wij vinden dat die eruit moet zien. Als er gebeurt wat wij in ons hoofd hadden en als iedereen zich gedraagt zoals wij bedacht hebben, is er niets aan de hand. We zijn vrolijk en tevreden. Het gaat ons en de wereld goed.

Helaas heeft de werkelijkheid niet zo’n boodschap aan onze modellen. Dingen gebeuren gewoon zoals ze gebeuren, niet zoals wij ze wensen. En dan is er volgens ons iets aan de hand. We noemen het al snel een probleem. Ook mensen gedragen zich simpelweg zoals ze zich gedragen en niet […]

By |augustus 28th, 2015|Angela Mastwijk, Geluksinzichten, Ontspannen|0 Comments

Van doel bedenken naar doen zonder doel

Ondernemers streven over het algemeen voortdurend doelen na. Die we perfect kunnen kwantificeren in de vorm van aantallen euro’s, aantallen klanten, websiteclicks, advertentieviews of Facebooklikes. Om die doelen te bereiken moeten we logischerwijs van alles doen. Die omzet komt er alleen als we voldoende klanten aantrekken. Dus doe je marketing om die klanten binnen te halen, monitor je de prestaties van je website, verdiep je je in Facebookstrategieën of stuur je mensen aan die dat voor je doen.

De meeste van die doelen en de daaruit voortvloeiende acties komen analytisch tot stand. Ze zijn logisch doordacht en met evenveel logica onderbouwd. Op […]

By |augustus 7th, 2015|Ondernemen, Three Principles|0 Comments